FRI FRAKT FRÅN 919 Kr

Försäljningsvillkor

1001extensions.se - Allmänna försäljningsvillkorArtikel 1: Förord

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller exklusivt mellan företaget, registrerat i Hong Kong Companies Registry under nummer 2341780 certifikat 65807572-000-02-18-3(nedan "Vi"), och alla som besöker eller handlar via webbplatsen www.1001extensions.se

(nedan "Du").

Varje internetanvändare kan läsa de allmänna försäljningsvillkoren på webbplatsen www.1001extensions.com(nedan "Webbplatsen"), via följande adress:

https://1001extensions-se.myshopify.com/pages/forsaljningsvillkor

De allmänna försäljningsvillkoren kan komma att ändras. Villkor som gäller är de som finnes på webbplatsen på beställningsdagen.

Vi kan ändra de allmänna försäljningsvillkoren när som helst. Du rekommenderas därför att regelbundet kontrollera den senaste versionen av de allmänna försäljningsvillkoren, som finns tillgängliga på följande adress:

https://1001extensions-se.myshopify.com/pages/forsaljningsvillkor


Artikel 2: Kontrakt

Du erkänner att du har förmåga att avtala under de villkor som beskrivs nedan, det vill säga att ha en laglig majoritet och inte vara under handledning eller kuratorskap. Du erkänner att du har läst de allmänna försäljningsvillkoren innan du gör en beställning. Då beställning läggs accepteras automatiskt de allmänna försäljningsvillkoren fullständigt och utan förbehåll.

Efter att du har gjort din beställning skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftar det. Vi informerar dig också då dina artiklar skickas. För att säkerställa att du mottar dessa e-postmeddelanden, överväg att lägga till följande adress i din kontaktlista:

contact@1001extensions.se

Vi fullföljer din beställning baserat lagertillgänglighet hos oss samt våra leverantörer. Vid beställning informerar vi dig om tillgängligheten för de produkter du vill köpa på varje enskild produktsida. Visar sig produkter vara otillgänglig efter lagd beställning, meddelar vi dig via e-post med erbjudande om att avbryta eller ändra din beställning. Uppgifterna som registrerats på webbplatsen utgör bevis för beställningen. Uppgifterna som registrerats av betalningssystemet utgör bevis på de finansiella transaktionerna.

Din beställning kommer att behandlas först efter det att  betalning  mottagits och de gällande tiderna är de på dagen för betalningen.

Artikel 3: Pris

De priser som visas på webbplatsen anges i Euro, exklusive fraktkostnader, kostnaderna för bearbetning av din beställning och presentförpackningskostnader. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser när som helst utan förvarning.

Trots våra bästa ansträngningar kan ett begränsat antal artiklar på vår webbplats innehålla ett prisfel. Du kan dock vara säker på att vi kommer att kontrollera priserna innan vi skickar din artikel. Om det korrigerade priset är lägre än det pris som visas på webbplatsen, kommer vi att tillämpa det lägsta priset för dig och skicka ditt paket. Om det korrigerade priset är högre än det pris som visas på webbplatsen kommer vi att meddela dig och avboka din beställning, såvida du inte väljer att acceptera det nya priset.

När du beställer till  annat land än Hong Kong är du importör av de berörda produkterna. Tullar, andra lokala skatter, importtullar eller statliga skatter kan behöva betalas. Dessa skyldigheter och kostnader faller inte under vår jurisdiktion utan kommer att vara på din bekostnad och det är ditt ansvar både när det gäller deklarationer och betalningar till behöriga myndigheter och institutioner i ditt land. Vi är inte skyldiga att kontrollera eller informera dig om eventuella tullar och skatter. Vi rekommenderar att du kontaktar dina lokala myndigheter för mer information gällande dessa.

Artikel 4: Betalning

Betalning av hela din beställning måste ske efter att beställningen validerats. De betalda beloppen kan inte betraktas som insättningar eller utbetalningar.

Betalning av dina inköp sker:

- Med kreditkort
- Med PayPal

Du garanterar att du har nödvändiga behörigheter för att använda den valda betalningsmetoden när du registrerar orderformuläret.

Betalningar med check eller banköverföring accepteras inte.

I händelse av betalningsförseningar förbehåller vi rätten att kräva ränta för de utestående beloppen. Denna ränta baseras på den gällande lagliga räntan och tillämpas från stämningsdagen.

Artikel 5: Leverans

Av alla våra paket skickas inom 24/48 timmar från våra lager tranne il fine settimana. Leveranstiden från det datumet är då 3 till 8 arbetsdagar. Vi erbjuder också förlust-och flygförsäkring för att skydda din beställning under transport. Våra produkter skickas i bubbelkuvert eller överskyddade kartonger för optimalt skydd under transport.  

Leverans sker till den adress du angav för oss vid beställningen. Leveranstider varierar beroende på vilken transportör du har valt och anges under arbetsdagar  från våra lager eller från vår leverantör, för leverans till USA eller Europa. Beställningen skickas efter att fullständig betalning av beställningsbeloppet gjorts. Denna tidsfrist ges endast för information. I vilket fall som helst, i händelse av en försenad leverans på mer än 21 dagar har du möjlighet att avbryta din beställning inom 60 arbetsdagar.

Leveranstiden kan ibland vara mer än 3 veckor i mycket sällsynta fall, detta beror på den globala hälsokris som vi för närvarande lever och / eller från misslyckanden från transportörerna under rutten mellan länderna, vi är inte i något fall ansvariga för leveransförseningar som är transportörernas fel.


Kunden är skyldig att ha en postlåda som överensstämmer med poststandard bärande kundens namn och i gott stängningsskick. 1001extensions kommer inte att hållas ansvarigt för eventuella stölder som inträffar i mottagarens brevlåda. Om paketet returneras till oss efter ett fel eller försummelse från din sida (fel i adress, inget namn på brevlådan, att du inte hämtat ut paketet på posten, ...), kostnaden för att returnera produkterna står på din bekostnad. Vi vill påpeka att dessa kostnader måste betalas innan omsändning..

Vid leverans av en produkt som inte överensstämmer med din beställning, vänligen kontakta vår kundtjänst på följande adress:

contact@1001extensions.se

I dessa fall kommer vi att byta ut produkten. Produkten måste returneras komplett och i sitt ursprungliga skick, och förpackningen får inte ha öppnats. Returkostnader kommer att återbetalas mot uppvisat kvitto.

VARNING:
Se till att kontakta kundservice innan du returnerar en produkt till ossArtikel 6: Produktbeskrivning

Alla produkter som säljs på sajten är nya. Varje produkt som erbjuds på webbplatsen äfinns beskrivna i detalj i onlinekatalogen. Informationen är den som mottagits från tillverkarna. Bilderna på produkterna, liksom deras beskrivningar, kanske inte exakt återspeglar produkternas egenskaper trots den omsorg som tas med dessa detaljer. Vi kan inte på något sätt hållas ansvariga för felaktiga uppgifter som mottagits från tillverkarna.

Artikel 7: Returnering

Av hygieniska skäl, vänligen förstå att vi inte accepterar retur av använda produkter. En retur anses endast berättigad om villkoren och instruktionerna för eftermarknadsservice är uppfyllda. I vilket fall som helst, vänligen kontakta kundtjänst först via e-post.

Villkor att respektera:

1- Skicka för förlängningar och förpackningar
HYGIENETIKETT FÅR INTE RIVAS ELLER TAAS AV.

Paketet som innehåller tilläggen måste vara intakt. Håret måste vara i originalskick. De får inte ha packats upp, borstats eller ens slitits. Kragen måste sitta på plats.

2 -Lukt

Hår måste vara luktfritt. Närvaron av en parfym, behandling eller schampolukt gör att produkten inte kan returneras och/eller bytas.

3 - Sändning
Returen måste göras i Kina efter validering av returvillkoren med teknisk support. Returkostnader är kundens ansvar. Eventuell förlust av paketet innan det anländer till våra lager kommer att vara ditt ansvar.

Kontakta kundtjänst innan du skickar din retur: 

contact@1001extensions.se

Vid mottagandet av returen kommer återbetalningen att göras av ekonomiavdelningen inom 20 arbetsdagar.

  • För betalning med kreditkort kommer återbetalningen att krediteras till det bankkonto som är kopplat till det.
  • För betalning med Paypal kommer återbetalningen att krediteras till det Paypal-konto som användes vid tidpunkten för beställningen.


Artikel 8: Garanti- och kundservice

Alla våra produkter täcks av en garanti som berättigar till ett standardbyte av samma nya produkt, under 12 månader. Vissa produkter har också garanti från tillverkaren. Garantin kommer att anges på produktbladet. Om den inte anges finns det ingen tillverkares garanti.
Varje återlämnande av produkt med garanti måste vara täckas av vårt tidigare avtal. För detta ändamål måste du kontakta vår kundtjänst via e-post på följande adress:

contact@1001extensions.se

Beredningstiden för kundservice kan variera från 2 till 30 arbetsdagar beroende på produkt (endast tid för information). Returkostnader är ditt ansvar.

Observera: Varje produkt som returneras i dåligt skick, använd eller utan originalemballage kommer inte att återbetalas, produkten måste tas emot i nytt skick  våra tjänster.


Artikel 9: Ansvarsbegränsning

Vi frånsäger allt ansvar i händelse av att den levererade produkten inte följer lagstiftning i annat leveransland än Hong Kong. Vi kan inte hållas ansvariga för att kontraktet inte uppfylls i händelse av lagerbrist samt otillgänglighet av produkten, force majeure, störningar eller total eller delvis strejk, särskilt posttjänster och transportmedel och / eller kommunikation. Vi kan inte hållas ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan uppstå vid köp av produkterna. Vi tar inte ansvar för att en produkts oförmåga att användas av kund då detta beror på produktens material och ger därför ingen ersättning till följd av detta.

Hypertextlänkar kan hänvisa till andra webbplatser. Vi frånsäger oss allt ansvar i händelse av att innehållet på dessa webbplatser strider mot gällande lagar och regler.

Inom gränserna för vad som är tillåtet enligt lag, tillhandahåller vi webbplatsen www.1001extensions.se och dess innehåll på en "som den är" -basis. Vi gör inga förklaringar eller ger någon garanti av något slag, vare sig det är uttryckligt eller implicit beträffande webbplatsen, dess drift, dess innehåll. All information inklusive information om produkternas tillgänglighet och efterlevnad har inget avtalsmässigt värde. Vidare förklarar eller garanterar vi inte att informationen som är tillgänglig via webbplatsen är exakt, fullständig eller aktuell.

Under inga omständigheter kommer vi att åta oss ansvar gentemot individer eller yrkesverksamma för förlust av vinst, affärsförluster, förlust av data eller förlust av intäkter eller någon annan indirekt skada som inte kunnat förutses vid tidpunkten för användningen av webbplatsen eller vid ingåendet av köpeavtalet mellan dig och oss.

Under inga omständigheter kan vi hållas ansvariga för någon form av felanvändning av de produkter som säljs på denna webbplats. Användaren är ensam ansvarig för hårdvaran och dess tillämpning. Det är användarens ansvar att se till att hans handlingar är i enlighet med gällande lagar i sitt land och inte skadar andra eller sig själv.

Artikel 10: Skydd av personuppgifter

Vi är fast beslutna att skydda personuppgifter. Alla personuppgifter om dig som vi har samlat in behandlas med största möjliga sekretess

 

Artikel 11: Sekretesspolicy
 

Ditt kundkonto (postadress, e-postadress, telefonnummer) och lösenord är personlig och strikt konfidentiell information som inte kan användas eller delas med tredje part. Du är ansvarig för användningen av ditt kundkonto av tredje part, särskilt i händelse av vårdslöshet eller vårdslöshet från din sida. Om du samtycker till att få erbjudanden från våra partners, är det troligt att du får dessa erbjudanden via e-post. Du kan när som helst välja bort våra nyhetsbrev eller ändra din information genom att logga in på din personliga sida.


Artikel 12: Tillämplig lag och behörig jurisdiktion

Detta avtal lyder under Hongkongs lagstiftning.
Språket i detta avtal är det svenska språket.
I händelse av en tvist kommer domstolarna i Hongkong att vara enväldiga.

Artikel 13: Kundtjänst

För information eller frågor kan du kontakta vår kundtjänst via e-post på denna adress:

contact@1001extensions.se

Artikel 14: Fordringar

Du kan kontakta oss via mail genom att skriva till oss på:

HORA INTERNATIONAL LIMITED

ROOM 06, 13 A/F, SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD TST, KL, HK


Du kan även enklare kontakta oss via epost på 

contact@1001extensions.se

Sök