-80% PÅ ALLA PRODUKTER + FRI FRAKT FRÅN 919 Kr

Försäljningsvillkor

1001extensions.se - Allmänna försäljningsvillkorArtikel 1: Preamble

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller exklusivt mellan företagetregistrerad i Hong Kong Companies Registry under nummer 2341780 certifikat 65807572-000-02-18-3(nedan "Vi") och alla som besöker eller gör ett köp via webbplatsen www.1001extensions.se

(nedan "Du").

Varje internetanvändare kan läsa de allmänna försäljningsvillkoren på webbplatsen www.1001extensions.com(nedan "Webbplatsen"), på följande adress:

https://1001extensions-se.myshopify.com/pages/forsaljningsvillkor

De allmänna försäljningsvillkoren kan komma att ändras, gällande villkor är de som gäller på webbplatsen på dagen för din beställning.

Vi kan ändra de allmänna försäljningsvillkoren när som helst. Du rekommenderas därför att regelbundet hänvisa till den senaste versionen av de allmänna försäljningsvillkoren, som är permanent tillgänglig på följande adress:

https://1001extensions-se.myshopify.com/pages/forsaljningsvillkor


Artikel 2: Kontrakt

Du erkänner att du har förmåga att avtala under de villkor som beskrivs nedan, det vill säga att ha en laglig majoritet och inte vara under handledning eller kuratorskap. Du erkänner att du har läst de allmänna försäljningsvillkoren innan du gör en beställning. Att göra en beställning innebär att du accepterar de allmänna försäljningsvillkoren fullständigt och utan förbehåll.

Efter att du har gjort din beställning skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftar det. Vi informerar dig också om avsändningen av dina artiklar. För att vara säker på att du får dessa e-postmeddelanden, överväg att lägga till följande adress i din kontaktlista:

contact@1001extensions.se

Vi svarar på din beställning inom gränserna för våra tillgängliga lager eller med förbehåll för lager tillgängliga från våra leverantörer. Vid beställning informerar vi dig om tillgängligheten för de produkter du vill köpa på presentationssidan för varje produkt. Men trots produkternas vaksamhet visar sig vara otillgänglig efter din beställning, meddelar vi dig via e-post och inbjuder dig att avbryta eller ändra din beställning. Uppgifterna som registrerats på webbplatsen utgör ett bevis på beställningen. Uppgifterna som registrerats av betalningssystemet utgör ett bevis på finansiella transaktioner.

Din beställning kommer att behandlas först efter det att din betalning har mottagits och de gällande tiderna är de på dagen för betalningen.

Artikel 3: Pris

De priser som visas på webbplatsen anges i euro, exklusive deltagande i fraktkostnader, kostnaderna för bearbetning av din beställning och presentförpackningskostnader. Vi förbehåller oss rätten att ändra våra priser när som helst utan föregående meddelande.

Trots våra bästa ansträngningar kan ett begränsat antal artiklar som visas på vår webbplats innehålla ett prisfel. Du kan dock vara säker på att vi kommer att kontrollera priserna under proceduren för att skicka din artikel. Om det korrigerade priset är lägre än det pris som visas på webbplatsen kommer vi att tillämpa det lägsta priset på dig och skicka ditt objekt. Om det korrigerade priset är högre än det pris som visas på webbplatsen kommer vi att meddela dig och fortsätta med avbokningen av din beställning såvida du inte väljer att acceptera beställningen till det nya priset.

När du beställer till ett annat land än Hong Kong är du importör av de berörda produkterna. Tullar eller andra lokala skatter eller importtullar eller statliga skatter kan betalas. Dessa rättigheter och summor faller inte under vår jurisdiktion. De kommer att gå på din bekostnad och är ditt enda ansvar både när det gäller deklarationer och betalningar till behöriga myndigheter och organ i ditt land. Vi är inte skyldiga att kontrollera eller informera dig om tillämpliga tullar och skatter. Vi rekommenderar att du veta om dessa aspekter från dina lokala myndigheter.

Artikel 4: Betalning

Betalning för hela din beställning måste ske efter validering av beställningen. På inga tidpunkter kan de betalda beloppen betraktas som en insättning eller utbetalning.

Betalning för dina inköp görs:

- Med kreditkort
- Av PayPal

Du garanterar att du har nödvändiga behörigheter för att använda den valda betalningsmetoden när du registrerar orderformuläret.

Betalningar med check eller banköverföring accepteras inte.

I händelse av att du är försenad med att betala priset skulle vi ha rätt att kräva ränta för sena betalningar beräknade på grundval av den gällande lagliga ränta och som är tillämplig från dagen för stämningsdagen.

Artikel 5: Leverans

Leverans sker till den adress du angav oss vid beställningen. Leveranstider varierar beroende på transportören du har valt. Leveranstiden anges i arbetsdagar, från våra lokaler eller hos vår leverantör, för leverans till USA eller Europa. Avgångsbeställningen ges efter fullständig insamling av beställningsbeloppet. Denna tidsfrist ges endast för information. I vilket fall som helst, i händelse av en försenad leverans på mer än 21 dagar, har du möjlighet att avbryta din beställning inom 60 arbetsdagar.
Leveranstiden kan i mycket sällsynta fall ibland vara mer än 3 veckor, detta beror på misslyckanden hos transportörer under dirigeringen mellan länder, vi är inte ansvariga för förseningar i leveransen, vars fel ligger hos transportörerna.

Om paketet returneras till oss på grund av ett fel eller vårdslöshet från din sida (adressfel, inget namn på brevlådan, det faktum att du inte gick för att hämta paketet på postkontoret , ...) kommer kostnaderna för att returnera produkterna att vara på din bekostnad. Vi vill påpeka att dessa kostnader måste betalas före omställning.

Vid leverans av en produkt som inte uppfyller din beställning, vänligen kontakta vår kundservice på följande adress:

contact@1001extensions.se

I detta fall kommer vi att byta ut produkten. Produkten måste returneras komplett och i sitt ursprungliga skick. Returkostnader kommer att återbetalas vid bevisuppvisning.

VARNING:
Se till att kontakta kundservice innan du returnerar en produkt till oss.

Artikel 6: Produktbeskrivning

Alla produkter som säljs på sajten är nya. Varje produkt som erbjuds på webbplatsen är föremål för en detaljerad beskrivning i onlinekatalogen. Informationen är den som ges av tillverkarna. Bilderna på produkterna, liksom deras beskrivningar, kanske inte exakt återspeglar produkternas egenskaper trots den omsorg som tas med dessa detaljer. Vi kan inte på något sätt hållas ansvariga för felaktiga uppgifter som överförs av tillverkarna.

Artikel 7: Ångerrätt / återvändande

Du har en period på 14 dagar från mottagandet av dina produkter för att utöva din ångerrätt utan att behöva motivera skäl eller betala en påföljd.

Vid utövande av ångerrätten återbetalas endast priset för den eller de produkter som köpts och fraktkostnaderna. Returkostnader som återstår på din bekostnad.

Eventuell återbetalning kommer att göras på de betalningsmedel som används under köpet.

Produktreturer måste göras i sitt ursprungliga skick och fullständigt (förpackning, tillbehör, instruktioner ...) så att de kan återförsäljas i nytt skick och åtföljas av en kopia av inköpsfakturan.
Leveransen av en retur måste göras av kunden, vi rekommenderar att du skickar ditt paket med spårning och levereras mot signatur.
Du är ansvarig för förlust av ditt paket innan det anländer till våra lager.

Om du vill göra en retur eftersom du känner att din produkt är defekt, efter bekräftelse av kundservice via bilder, får du en full återbetalning.

För att bekräfta returnering av dina produkter och få returadressen, vänligen kontakta vår kundtjänst via e-post på följande adress:

contact@1001extensions.se

VARNING:
Se till att kontakta kundservice innan du returnerar en produkt till oss.

Artikel 8: Garanti- och kundservice

Vi garanterar de produkter som säljs genom standardbyte med samma nya produkt under en period av 12 månader. Vissa produkter har också tillverkarens garanti. Garantin kommer att anges på produktbladet. Om det inte anges finns det ingen tillverkares garanti.
Varje återlämnande av produkten med garanti måste vara föremål för vårt tidigare avtal. För detta ändamål måste du kontakta vår kundtjänst via e-post på följande adress:

contact@1001extensions.se

Beredningstiden för kundservice kan variera från 2 till 30 arbetsdagar beroende på produkten (endast tid för information). Returkostnader är ditt ansvar.

Observera: Varje produkt som returneras i dåligt skick, används eller utan originalemballage kommer inte att återbetalas, produkten måste tas emot i nytt skick av våra tjänster.


Artikel 9: Ansvarsbegränsning

Vi tar bort allt ansvar i händelse av att den levererade produkten inte följer lagstiftningen i leveranslandet annat än Hong Kong. Vi kan inte hållas ansvariga för att kontraktet inte uppfylls i händelse av lagerbrist eller otillgänglighet av produkten, force majeure, störningar eller total eller partiell strejk, särskilt posttjänster och transportmedel och / eller kommunikation. Vi kan inte hållas ansvariga för någon direkt eller indirekt skada som kan uppstå vid köp av produkterna. Den totala eller partiella omöjligheten att använda produkterna, särskilt på grund av inkompatibilitet med material kan inte engagera vårt ansvar eller ge upphov till någon ersättning eller återbetalning.

Hypertextlänkar kan hänvisa till andra webbplatser. Vi fraskriver oss allt ansvar i händelse av att innehållet på dessa webbplatser strider mot gällande lagar och regler.

Inom gränserna för vad som är tillåtet enligt lag, tillhandahåller vi webbplatsen www.1001extensions.se och dess innehåll på en "som den är" -basis. Vi gör inga förklaringar eller ger någon garanti av något slag, vare sig det är uttryckligt eller implicit beträffande webbplatsen, dess drift, dess innehåll. All information inklusive information om produkternas tillgänglighet och efterlevnad har inget avtalsmässigt värde. Vidare förklarar eller garanterar vi inte att informationen som är tillgänglig via webbplatsen är exakt, fullständig eller aktuell.

Under inga omständigheter kommer vi att ådra oss ansvar gentemot individer eller yrkesverksamma för förlust av vinst, affärsförluster, förlust av data eller förlust av intäkter eller någon annan indirekt skada eller som inte kunde förutses vid tidpunkten för användningen av webbplatsen eller ingåendet av köpeavtalet mellan dig och oss.

Under inga omständigheter kan vi hållas ansvariga för den användning som skulle göras av de objekt till salu på denna webbplats och de konsekvenser som skulle bli följden. Användaren är ensam ansvarig för hårdvaran och dess tillämpning. Det är användarens ansvar att se till att hans handlingar är i enlighet med gällande lagar i sitt land och inte skadar andra eller sig själv.

Artikel 10: Skydd av personuppgifter

Vi är fast beslutna att skydda personuppgifter. Alla personuppgifter om dig som vi har samlat in behandlas med största möjliga sekretess

 

Artikel 11: Sekretesspolicy
 

Ditt kundkonto (postadress, e-postadress, telefonnummer) och lösenord är personlig och strikt konfidentiell information som inte kan användas eller delas med tredje part. Du är ansvarig för användningen av ditt kundkonto av tredje part, särskilt i händelse av vårdslöshet eller vårdslöshet från din sida. Om du samtycker till att få erbjudanden från våra partners, är det troligt att du får dessa erbjudanden via e-post. Du kan när som helst välja bort våra nyhetsbrev eller ändra din information genom att logga in på ditt personliga utrymme.


Artikel 12: Tillämplig lag och behörig jurisdiktion

Detta avtal lyder under Hongkongs lagstiftning.
Språket i detta avtal är det svenska språket.
I händelse av en tvist kommer domstolarna i Hongkong att vara ensamma.

Artikel 13: Kundtjänst

För information eller frågor kan du kontakta vår kundtjänst via e-post på denna adress:

contact@1001extensions.se

Artikel 14: Fordringar

Du kan kontakta oss via mail genom att skriva till oss på:

HORA INTERNATIONAL LIMITED

ROOM 06, 13 A/F, SOUTH TOWER, WORLD FINANCE CENTRE HARBOUR CITY, 17 CANTON ROAD TST, KL, HK


Enklare, du kan också kontakta oss via e-post på:

contact@1001extensions.se

Sök